Visit the Regional Court of Law – Stara Zagora - High School of Economic; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; Official WEBSITE

Go to content

Main menu:

Visit the Regional Court of Law – Stara Zagora

Gallery > 2010/2011 school year

Ученици от Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски” посетиха Съдебната палата, в град Стара Загора. Стана традиция всяка учебна година, в края на месец юни, ученици от Търговска гимназия  "Княз Симеон Търновски” да посещават съдебни заседания в Районен съд - Стара Загора. С любезното съдействие на съдия Минов, учениците се запознаха с отговорната работа на българския съд и усетиха атмосферата, която цари там.
В оживена и интересна дискусия, съдия Минов отговори на въпросите на учениците и ги запозна със спецификата на своята работа. Той изрази желание за по-нататъшна съвместна работа.
Всички посещения се осъществиха под ръководството на госпожа Нели Иванова - учител по Основи на Правото.


Students from High school of Economics visited the Court House of the city of Stara Zagora. It has become a tradition that every school year at the end of June students form High school of Economics ‘ Knyaz Simeon Tarnovski ‘ visit open court sessions in the Regional Court of Law – Stara Zagora.
With the kind assistance of judge Minov, the students faced the responsible work of the Bulgarian court and felt the whole atmosphere there. Judge Minov answered all students’ questions, risen in a lively and interesting discussion and explained to them the specific matter of his profession. He expressed his desire for future co-operative work.
All visits in the Court House were realized under the guidance of Mrs. Nelly Ivanova – a school teacher of Basics of Law.

 
Back to content | Back to main menu