Year of the volunteerism - High School of Economic; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; Official WEBSITE

Go to content

Main menu:

Year of the volunteerism

Gallery > 2011/2012 school year

2011/12  Европейска програма-оброволчески дейности за насърчаване на активна гражданска позиция"


   От 5 до 7 октомври 2011 г. шестима ученици от Търговска гимназия ” Княз Симеон Търновски” и техният ръководител Катя Дойчева посетиха Европейския парламент в Брюксел, където имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на европейските институции. Пътуването е награда за участието на младите хора в проект иницииран от евродепутат Илиана Иванова, свързан с обявяването на 2011 година за Година на доброволчеството. Инициативата се проведе в първата половина на тази година.
   Покана да се включат в проекта „Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция“ получиха учениците от 9-те, 10-те и 11-те класове на средните училища, като идеята беше те сами да измислят вид дейност за доброволен труд. Учениците откликнаха на предложението на г-жа Иванова и се включиха много активно и отговорно.
  Същността на проекта бе младите хора да бъдат насърчени да предприемат активни доброволни действия и да отделят от времето си за обществено полезни дейности. Мисията на инициативата бе да възпита в тях чувство на отговорност, толерантност, състрадателност и разбиране, защото те са част от гражданското общество, което утре ще възпитава едно ново поколение. В Брюксел младежите се запознаха с работата на европйския парламент, имаха възможността да присъстват в пленарната зала на дискусия между евродепутати и представители на националните парламенти. Групата имаше шанса да чуе изказването на директора на Европол Роб Уейнрайт.

From 5 October to 7 October six students from the High School of Economics and their supervisor, Katya Doicheva visited the European Parliament in Brussels where they had the chance to become familiar with the work of the European institutions. The visit was the prize for their participation in a project which was initiated by the European deputy, Iliana Ivanova.
The project was in connection with the announcement of the year 2011 for the year of the volunteerism. The students from the 9, 10 and 11 grades received the invitation to take part in the initiative aiming to make the students themselves think of a kind of volunteer labour activity.
They accepted the proposal and worked actively and responsibly. The idea of the project was to encourage young people to take time off to for communally useful activities. The mission of the project was to habituate to labour, tolerance, responsibility and understanding.

 
Back to content | Back to main menu